Stručni članci

Slika vrsta dokumenta: 

Lokalni porezi

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje danih i primljenih predujmova kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Izmjena predujma poreza na dobit

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Evidentiranje plaćanja i naplate kreditnim karticama kod samostalnih djelatnosti (obrta)

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2010.

Autor: 
Branka Viduka, dipl. oec.
mj/god: 
04/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Postupak oporezivanja marže prema Zakonu o PDV-u

Autor: 
mr. sc. Ljubica Javor
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstveno evidentiranje privremenih razlika iskazanih u Obrascu PD

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2009.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2010.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Najbitnije promjene propisa iz zdravstvenog osiguranja u 2009.

Autor: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Novine kod oporezivanja osobnih automobila, motocikala, plovila i zrakoplova

Autor: 
Željka Marinović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine (II. dio)

Autor: 
Darko Marečić, dipl. iur.
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Rad studenata i učenika

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo kapitala – primjena HSFI 12

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2008.

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić i Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Novine kod oporezivanja cigareta

Autor: 
Željka Marinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Novi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Kazneno djelo povrede prava iz rada – uskrata prava na zaradu

Autor: 
mr. sc. Gordana Mršić
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke kao kazneno djelo

Autor: 
mr. sc. Gordana Mršić
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Neoporezive naknade troškova putnih naloga osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Proračun i proračunski korisnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Primanja zaposlenih primjenom metode projicirane kreditne jedinice prema MRS 19

Autor: 
mr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec. i Ksenija Sanjković, dipl. ing. mat.
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Bilješke uz financijske izvještaje za 2007.

Autor: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja financijskih izvještaja za 2007. u FINU

Autor: 
Branka Viduka, dipl. oec. i Dragica Kušen, dipl. oec.
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja obrasca DOH – Z za 2007.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Porezno i carinsko postupanje kod stavljanja vina u promet

Autor: 
Željka Marinović, dipl. oec.
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Evidentiranje plaćanja i naplate kreditnim karticama kod samostalnih djelatnosti (obrta)

Autor: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Upravljanje rizicima u procesu uspostave financijskog upravljanja i kontrola

Autor: 
Davor Kozina, dipl. oec.
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Posredovanje u prometu nekretnina

Autor: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o radu (I. dio)

Autor: 
Martina Črep, dipl. iur.
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Iznajmljivanje plovila (charter) kao segment nautičkog turizma i yacht (charter) management

Autor: 
Martina Črep, dipl. iur.
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvena i porezna obilježja informacijskih proizvoda i usluga

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Izmjene i dopune carinskih propisa

Autor: 
Melita Buljan, dipl. oec.
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Naknadno oslobođenje u izvozu – povrat PDV-a u osobnom putničkom prometu

Autor: 
mr. sc. Josip Nejašmić i Pajo Bačić
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Konačni obračun PDV-a za 2006. (Sastavljanje obrasca PDV-K)

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2006.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna poslovanja obrtnika za 2006.

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
12/2006
Slika vrsta dokumenta: 

PDV u graditeljstvu

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Pretpostavke uspostavljanja i temeljne funkcionalnosti lokalnih riznica

Autor: 
Ivana Maletić, dipl. oec. Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2006. godine

Autor: 
Branka Viduka, dipl. oec. Dragica Kušen, dipl. oec.
mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje turističkih agencijskih usluga pdv-om u 2006. godini

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Poljoprivredno zemljište

Autor: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru u 2006. godini

Autor: 
mr. sc. Desanka Šegić
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Donesen nacionalni program suzbijanja korupcije 2006.-2008.

mj/god: 
05/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor: 
doc. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Evidencije o utrošku brašna u proizvodnji pekarskih proizvoda

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanje posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom u 2006. godini

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obnova postupka u poreznom sustavu

Autor: 
Davorka Štimac, dipl. iur.
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Vodič kroz novele ovršnog zakona

mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obveze poslodavca za radnika u kućanstvu

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Usluga osnivanja društva s ograničenom odgovornošću hitro.hr

mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Primjeri popunjavanja obrasca R-Sm

Autor: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Obvezna primjena zaštićenog računalnog programa u poslovanju ovlaštenih mjenjača od 3.1.2005. g.

Autor: 
mr. sc. Vlasta Brozović
mj/god: 
02/2005

Stranice