Stručni članci

Slika vrsta dokumenta: 

Darovanja i sponzorstva s računovodstvenog i poreznog aspekta

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o trgovinskom zastupanju

Autor: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Statistički izvještaji poduzetnika i neprofitnih organizacija za razdoblje siječanj – lipanj 2008.

Autor: 
Branka Viduka, dipl. oec., Dragica Kušen, dipl. oec.
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Teret dokazivanja u poreznom nadzoru

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje dohotka nerezidenata - fizičkih osoba u RH

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Zaprimanje i obrada Obrasca PD za 2007. u Poreznoj upravi

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Odnosi i veze proračuna i proračunskih korisnika u proračunskom procesu te napomene uz sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike za 2007.

Autor: 
Ljiljana Benčić, dipl. oec., Vladimir Cindori, dipl. oec., Milena Kuprešak, dipl. oec. i Slavica Mandek, dipl. oec.
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2007.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

Autor: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2007.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Evidentiranje trgovačke djelatnosti kod obrtnika

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo poslova reeksporta

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Autor: 
Maja Magdić Hanžek, dipl. iur.
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Hrvatski registar obveza po kreditima

Autor: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Putničke agencije u sustavu PDV-a i Zakona o obveznim odnosima

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prikaz mjera za dodjelu potpora za zapošljavanje u 2007.

Autor: 
Alan Vajda, dipl. iur.
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u primjeni od 1. siječnja 2007.

Autor: 
Andreja Novak Škarec, dipl. iur. i Irena Alajbeg, dipl. iur.
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2007. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2006.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dohodak građana za 2006.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Liberalizacija depozitnih poslova

Autor: 
Ljubica Lekić, dipl. oec.
mj/god: 
12/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Ovrha radi naplate poreznog duga

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Zapisnik kao akt u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Rebalans državnog proračuna i izmjene i dopune Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.

Autor: 
Ivana Maletić, dipl. oec. Bernardica Rubčić, dipl. oec.
mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Posebni porez na duhanske proizvode

Autor: 
Željka Marinović, dipl. oec.
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Izvoz gotovog proizvoda s unutarnje proizvodnje - lohn poslovi i kupoprodaja robe

Autor: 
Franjo Ibrišimović
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu - inspekcijski nadzor gospodarskih inspektora državnog inspektorata

Autor: 
Maja Magdić-Hanžek, dipl. iur.
mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Pokriće gubitka pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Izvještaj o promjeni glavnice

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnje kvote radnih dozvola za strance

mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Novine u sustavu osiguranja

mj/god: 
01/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Novela carinskog zakona

mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor: 
Desanka Đikandić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Vodič kroz novele zakona o javnoj nabavi

mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Izvješće o novčanim tijekovima

Autor: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
mj/god: 
08/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Ukinuta pojedina ograničenja za kupovinu stranih vrijednosnih papira i udjela u stranim investicijskim fondovima

Autor: 
mr. sc. Vlasta Brozović
mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Nadzor državnog inspektorata kod plaćanja boravišne pristojbe

Autor: 
Maja Magdić-Hanžek, dipl. iur.
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Proširen popis namjena za otvaranje deviznog računa u inozemstvu

Autor: 
mr. sc. Vlasta Brozović
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Popunjavanje obrazaca SPL i TMP

Autor: 
mr. sc. Desanka Šegić
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnje kvote radnih dozvola za strance

mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Vodič kroz sudsku naplatu potraživanja

mj/god: 
12/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Aktualno u sustavu proračuna

Autor: 
Andreja Kusaković, dipl. oec.
mj/god: 
10/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Plaća u naravi

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje nasljedstva (i darova) u Velikoj Britaniji

Autor: 
mr. sc. Nikola Mijatović
mj/god: 
07/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Prethodni postupci revizije zaliha kroz ciklus nabave

Autor: 
mr. sc. Nataša Bergovac
mj/god: 
06/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo poslova izvoza robe

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur
mj/god: 
03/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun članarine turističkim zajednicama za 2003. godinu

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Prijava poreza na dohodak građana za 2003. godinu

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Leasing

Autor: 
Kristijan Cinotti, dipl. oec.
mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Sustav cijena i kontrola cijena u Republici Hrvatskoj

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur
mj/god: 
10/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata regresa za godišnji odmor u 2003. godini

Autor: 
mr. sc. Desanka Šegić
mj/god: 
06/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Oslobođenje od plaćanja PDV-a otpremnih i prijevoznih usluga kod izvoza

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
05/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Odluka o dodjeli stipendije

mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Mjenjačko poslovanje

Autor: 
Boris Masnjak, dipl. oec.
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Interna revizija proizvodnje poduzetnika u industrijskoj djelatnosti

Autor: 
dr. sc. Boris Brezničar
mj/god: 
02/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Evidentiranje ulaganja u dionice i udjele

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec., Igor Milinović, dipl.oec.
mj/god: 
12/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Autor: 
Berislav Matković, dipl iur.
mj/god: 
06/2012

Stranice