Odgovori na pitanja

Slika vrsta dokumenta: 

Izdaci za školovanje i stručno usavršavanje kod obrtnika

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Udruga - obveznik poreza na dobit

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Autor: 
Paško Anić - Antić
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun posebnog poreza na honorar

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja Izvješća o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Korištenje „starih“ modela uplate u sustavu platnog prometa

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Porez po odbitku uplaćen u inozemstvu

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s tromjesečnog na mjesečnu obvezu obračuna PDV

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Isprave kod obračuna plaća i otpremnina

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Obavještavanje HNB-a o isplaćenoj dobiti nerezidentima

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje mirovina ostvarenih iz inozemstva

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Mjere osiguranja naplate prema Uredbi o plaćanju doprinosa prema plaći i primicima uz plaću

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
07/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Najam poslovno-stambenog objekta

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja nekretnine – prikazivanje u knjizi I-RA

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Javne evidencije pokretnina i drugih imovinskih prava

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dobivena roba na dar

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Pristojbe kod registracije obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na smještaj u inozemstvu

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Iskazivanje predujmova u Obrascu PD

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje dohotka pri likvidaciji društva

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

„Lebdeće“ osiguranje

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Čišćenje dimnjaka i peći

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Tradicijski i umjetnički obrti

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Domaće podružnice

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Donacija vrtiću

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja otpisane imovine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obrazac POD-RDG kada poduzetnik nema ni prihode niti rashode

Autor: 
Jelena Gajšek
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Inozemni ulagači kao osnivači trgovačkih društava

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Olakšica za područje posebne državne skrbi

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pizzeria

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Terenski rad

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Radna knjižica

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Privremena obustava obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Rang međunarodnih ugovora u hijerarhiji pravnih propisa

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Amortizacija po stopama većim od porezno dopuštenih

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Predujam u maloprodaji

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod obavljanja sezonske djelatnosti

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata prigodne nagrade kod 2 poslodavca

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Uzdržavanje maloljetnog djeteta

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Domaća radinost i sporedno zanimanje

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi taksi usluga

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pretporez kod ulaska u sustav PDV-a

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat PDV-a strancima za rezervne dijelove

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja softvera inozemnom poduzetniku

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Smanjenje predujmova poreza na dobit

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Povezana društva

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Liječnički pregled

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
08/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Javnobilježnička ovrha na temelju vjerodostojne isprave

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Sklapanje ugovora

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dokumentacija kao nefinancijska imovina

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Numerička slijednost računa

mj/god: 
05/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Vraćanje radne knjižice radniku

mj/god: 
07/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Udruga – isplata dnevnice vanjskom suradniku

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacija dugotrajne imovine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Neplaćeni dopust i plaćanje doprinosa

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i iskazivanje doprinosa kod neplaćenog dopusta

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo na naknadu preko HZZ-a

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
10/2009

Stranice