Odgovori na pitanja

Slika vrsta dokumenta: 

Uvođenje klima uređaja

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanje obveznih doprinosa

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Vrijednosno usklađenje stroja

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Potpora za novorođeno dijete

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pasivna vremenska razgraničenja

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Aktivna vremenska razgraničenja

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Premije životnog osiguranja

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena porezne kartice

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Postupak mirenja

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Predujam za turističke usluge

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
09/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja nekretnine

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Nasljeđivanje - naknadno pronađena imovine

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Konsolidacija financijskih izvještaja

mj/god: 
05/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Ugostitelji - fiskalizacija

mj/god: 
12/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Kratkoročni depoziti

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Izlazak iz sustava PDV-a

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Jednostavno knjigovodstvo

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Predujam kod ino usluge

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Fotografiranje maturanata

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Darovanje poslovnih partnera za predstojeće blagdane

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Trajanje godišnjeg odmora

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Učinci beskamatnih zajmova između trgovačkih društava na porez na dobit i PDV

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
06/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Udruga kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Volontiranje

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
04/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena podataka na PK kartici kod promjene prebivališta

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
10/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Profesionalna nesposobnost za rad

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Liječnički pregled radnika – refundacija troškova od HZZO-a

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Goodwill kod spajanja

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Nekretnina koja se iznajmljuje

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
12/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Obvezna osiguranja kod domaće radinosti

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Koji umirovljenici su oslobođeni plaćanja doprinosa na honorare u 2009.

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Dokumenti za registraciju obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod kupnje ino softvera

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Unos u obrt nekretnine koja je u vlasništvu roditelja

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Javna nabava – razlozi za poništenje postupka javne nabave

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Registriranje obrta za tokarenje

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Isticanje obavijesti o radnom vremenu

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Kamate

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Krediti i zajmovi

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Donacija nefinancijske imovine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Pružanje cvječarsko aranžerskih usluga

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Poklanjanje neodgovarajuće robe koja nije za prodaju

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Subrogacija

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Frizerske usluge

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Komplikacije u trudnoći – osobe koje se školuju

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odobrenje za obavljanje domaće radinosti

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prijenos poreznog gubitka kod pripajanja

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obrt - korištenje odobnog automobila u privatne svrhe

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Plaćanje obveze mjenicom

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Predujam za nabavu dugotrajne imovine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Istraživanje tržišta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Registracija sezonskog obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Doniranje političke stranke

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Popravak vozila stranom državljaninu

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata dohotka u gotovu novcu

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
01/2005

Stranice