Propisi HR - razno

Slika vrsta dokumenta: 

Prospekt

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Zastara tražbina osiguranih zalogom

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Početak postupka javne nabave

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Parnični postupak – protutužba

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Upravni postupak-proglašenje rješenja ništavim

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Pobojni ugovori–pojam i zastara prava na poništaj

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Uzdržavanje maloljetnog djeteta

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Sudski registar - brisanje subjekata upisa

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovorna kazna

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Javna nabava - podisporučitelji i obavijest o sklapanju ugovora

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja nekretnine na kojoj postoji hipoteka

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Zemljišne knjige i načela njihova vođenja

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Zaštita vjerovnika dioničkog društva u likvidaciji

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Podzakonski propisi-uvjeti za donošenje

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odgovornost za zakonito trošenje proračunskih sredstava

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Učinci obveza–vjerovnikova prava u posebnim slučajevima

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ovrha – uvjetna, uzajamna i alternativna obveza ovršenika

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o javno-privatnom partnerstvu- model privatno financijske inicijative

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Strana leasing društva

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Osiguranje depozita

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2007

Stranice