Odgovori na pitanja - Porez na dodanu vrijednost

Slika vrsta dokumenta: 

Novine u e-izdanju

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Povrat PDV-a stranim državljanima

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Popravak vozila stranom državljaninu

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Popunjavanje obrasca PDV-K

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Autorski honorar stranca

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod darovanja

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Usluge obavljene u slobodnoj zoni

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Sadržaj računa kod poduzetnika koji nije obveznik PDV-a

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod obavljanja sezonske djelatnosti

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Predujam u maloprodaji

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Odbitak pretporeza prije početka obavljanja djelatnosti

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Istupanje iz zajedničkog obrta

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Unajmljivanje pokretnih dobara

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske obrtničke komore

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Poklanjanje neodgovarajuće robe koja nije za prodaju

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Račun primljen u idučem poreznom razdoblju

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodovanje sitnog inventara

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Manjak rezervnih dijelova

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
01/2007

Stranice