Računovodstvo

Slika clanak casopis: 

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
12/2008
Slika clanak casopis: 

Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola

Autor članka: 
Davor Kozina, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Kaznena djela propisana Zakonom o računovodstvu

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
doc. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Povećana visina doprinosa u paušalnom iznosu HOK-u

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveno evidentiranje leasinga kod najmoprimatelja

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec. i Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poslova izvoza robe

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 1/2005

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o obvezama u 2005. godini

Autor članka: 
Andreja Kusaković, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-lipanj 2005.

Autor članka: 
Ivan Čonkaš, dipl. oec. Dragica Kušen, dipl. oec. Branka Viduka, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

MRS 33 – mjerenje vrijednosti ostvarene za dioničare izračunom zarade po dionici

Autor članka: 
mr. sc. Paško Anić Antić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Priprema za izradu konačnog rezultata poslovanja obrtnika i mogućnost korištenja poreznih olakšica u 2005. godini

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Komorski doprinos za 2004. god. i popunjavanje Obrasca KD za 2003. god.

Autor članka: 
Mira Čegec, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni praktikum

Slika clanak casopis: 

Aktualno u sustavu proračuna

Autor članka: 
Andreja Kusaković, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Inventurne razlike kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Stranci kao članovi uprave i obvezni doprinosi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poslova uvoza robe

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo ulaganja u dionice i udjele (primjena HSFI-a)

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica
06/2012
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo dugoročnog rezerviranja za troškove i rizike (primjena HSFI-a)

Autor članka: 
Zdravko Baica, mag. oec.
10/2012
Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2012.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, Ivana Maletić
Slika clanak casopis: 

Ulaganja u nekretnine – primjena HSFI 7

Autor članka: 
Zdravko Baica
11/2014
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2014.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica, Danica Lončar - Galek, Igor Milinović,
02/2015
Slika clanak casopis: 

Evidencije kod poljoprivrednika koji obavlja samostalnu djelatnost – II. dio

Autor članka: 
Krešimir Vranar
05/2015
Slika clanak casopis: 

Internetska trgovina

Autor članka: 
Jadranka Knežević
10/2015
Slika clanak casopis: 

Izmjena analitičkog kontnog plana od 1. siječnja 2016.

Autor članka: 
Zdravko Baica
01/2016
Slika clanak casopis: 

Ugostiteljstvo – porezni i računovodstveni aspekt

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2016
Slika clanak casopis: 

Zakon o računovodstvu

08/2016
Slika clanak casopis: 

Prestanak obavljanja (likvidacija) obrtničke djelatnosti

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2016
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis imovine i obveza kod obveznika proračunskog računovodstva za 2016.

Autor članka: 
Ivana Uroić
12/2016
Slika clanak casopis: 

Bilješke uz financijske izvještaje

Autor članka: 
Dubravka Kopun
03/2017
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji financijski izvještaji i druge aktualnosti u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
07/2017
Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
01/2018
Slika clanak casopis: 

Klasifikacija financijskih instrumenata kao financijskih obveza i vlasničkih instrumenata

Autor članka: 
Stjepan Kolačević, Baldo Hreljac
05/2018
Slika clanak casopis: 

Plaćanje doprinosa HOK-u u 2014.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
08/2018
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o promjenama kapitala za 2012. godinu

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018
Slika clanak casopis: 

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2013.

Autor članka: 
Igor Milinović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo zaliha (primjena HSFI 10)

Autor članka: 
Zdravko Baica
10/2013
Slika clanak casopis: 

Darovi poslovnim partnerima, promidžba i reprezentacija

Autor članka: 
Jadranka Knežević
11/2018
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2018.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica
02/2019
Slika clanak casopis: 

Godišnji konsolidirani financijski izvještaji matice za 2018.

Autor članka: 
Zdravko Baica
05/2019
Slika clanak casopis: 

Amortizacija revalorizirane imovine

Autor članka: 
Ivan Galek
09/2019
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2019
Slika clanak casopis: 

Obračun članarine turističkim zajednicama uz završni račun za 2011. i promjene razreda turističkih mjesta od 1.1.2012.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o promjenama kapitala

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2003. godinu

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvene politike – praktični primjer

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić
10/2011
Slika clanak casopis: 

Upute Ministarstva financija uz godišnje financijske izvještaje proračuna i proračunskih korisnika za 2009.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvena evidencija leasinga kod najmoprimca

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poslovanja oplemenjivanja, obrade, dorade i prerade uvezene robe (lohn poslovi)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo prodaje robe u komisiji

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
04/2009
Slika clanak casopis: 

Prodaja i naplata robe na potrošački zajam

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
06/2009

Stranice