Porezi

Slika clanak casopis: 

Izmjene Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Autor članka: 
Renata Kalčić, dipl. oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 2/2012

02/2012
Slika clanak casopis: 

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2010.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
02/2011
Slika clanak casopis: 

Nove liste proizvoda i usluga koje se mogu obavljati kao domaća radinost i sporedno zanimanje

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Komentar zadnjih izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Primitak po osnovi drugog dohotka naplaćenog od građanina

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
11/2011
Slika clanak casopis: 

Godišnja prijava poreza na dohodak građana za 2009.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl.oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Obrtnici u sustavu PDV-a (II. dio)

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
05/2010
Slika clanak casopis: 

Lokalni porezi

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
09/2010
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 11/2010

11/2010
Slika clanak casopis: 

Provođenje porezne ovrhe pljenidbom tražbina koje ovršenik ima prema svom dužniku

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
07/2009
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 10/2009

10/2013
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 3/2009

03/2009
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak / PDV - Odgovori na vaša pitanja

01/2008
Slika clanak casopis: 

Uskrata obavijesti u poreznom postupku

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
03/2008
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak / PDV - Odgovori na vaša pitanja

05/2008
Slika clanak casopis: 

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
10/2008
Slika clanak casopis: 

Naknadno oslobođenje u izvozu – povrat PDV-a u osobnom putničkom prometu

Autor članka: 
mr. sc. Josip Nejašmić i Pajo Bačić
Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 7/2007

Slika clanak casopis: 

Mišljenja Porezne uprave (PDV)

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2007

Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 2/2006

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit / PDV - Odgovori na vaša pitanja 4/2006

Autor članka: 
Katica Amidžić-Peročević, dipl.oec.; mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 6/2006

Autor članka: 
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 10/2006

Autor članka: 
Katica Amidžić Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Zapisnik i zabilješka poreznog nadzora

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša 1/2005

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 3/2005

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Porez na dobit - Odgovori na vaša pitanja 5/2005

Autor članka: 
Katica Amidžić-Peročević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 8/2005

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Posebni porezi na pivo

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje inventurnih razlika kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2003. godinu

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Podjela pretporeza – u kojim slučajevima i na koji način?

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Zastara u poreznom postupku

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 10/2004

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Novi zakon o porezu na dohodak

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Vodič knjigovodstvenih servisa RH

Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavca za radnika u kućanstvu

Autor članka: 
Danijela Kadijević, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

PDV kod privremenog uvoza dobara (leasing) i iznajmljivanja brodova (charter)

Autor članka: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 10/2003

Slika clanak casopis: 

Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića

Autor članka: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porezne uštede

Slika clanak casopis: 

Oporezivanje dividendi i udjela u dobiti isplaćenih nerezidentima – fizičkim osobama

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
10/2012
Slika clanak casopis: 

Podjela pretporeza – konačan obračun za 2012.

Autor članka: 
Neven Baica
Slika clanak casopis: 

Nekretnine u sustavu PDV-a

Autor članka: 
Stjepan Kolačević
09/2014
Slika clanak casopis: 

Izmjene i dopune Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2015.

Autor članka: 
Neven Baica,
12/2014
Slika clanak casopis: 

Stjecanje i isporuke dobara unutar EU s primjerima iz prakse

Autor članka: 
Jadranka Knežević
03/2015
Slika clanak casopis: 

Novi obrazac: OPZ-STAT-1 (statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima)

Autor članka: 
Jadranka Knežević
09/2015
Slika clanak casopis: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2016.

Autor članka: 
Neven Baica
12/2015
Slika clanak casopis: 

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak – praktični primjeri

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin
02/2016
Slika clanak casopis: 

Usluge u vezi s nekretninama (prema članku 19. Zakona o PDV-u)

Autor članka: 
Jadranka Knežević
06/2016

Stranice